Kinh nghiệm giải quyết thất nghiệp ở Hàn Quốc

Hàn Quốc là quốc gia công nghiệp hóa nhanh. Nếu trước năm 1960, Hàn Quốc còn là một quốc gia nông - lâm nghiệp kém phát triển, thu nhập quốc dân bình quân đầu người khoảng 100USD, thì sau gần 40 năm, đến những năm cuối thế kỷ 20, Hàn Quốc đã trở thành nước công nghiệp phát triển, người dân có thu nhập bình quân đầu người năm 2000 là 20.000USD và đến năm 2013 là 26.000USD.

Hàn Quốc có tỉ lệ thất nghiệp thấp, với 42.096.000 dân trên 15 tuổi thì số tham gia hoạt động kinh tế chiếm 61,5%, lao động có việc làm tương đối ổn định là 97,2%, số thất nghiệp là 2,8%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2013 là 3% (vì cả công nghiệp và dịch vụ còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng kinh tế thế giới). Chính phủ Hàn Quốc cũng rất tích cực và quan tâm trong việc giải quyết vấn đề thất nghiệp, mặc dù tỉ lệ thất nghiệp ở Hàn Quốc là không cao. Giải pháp khá đồng bộ, cả vĩ mô và vi mô, nhưng có ba hướng lớn: Khuyến khích tiêu dùng trong nước để nâng cao tổng cầu; đẩy mạnh ngoại thương, hỗ trợ về phát triển xuất khẩu những ngành có thế mạnh như điện tử, ôtô, các dịch vụ cao cấp cho cá nhân; siết chặt việc nhập khẩu lao động từ nước ngoài. Đặt tiêu chuẩn chặt chẽ cho các hoạt động nhập khẩu lao động; tạo cơ chế cạnh tranh giữa lao động trong nước và lao động nước ngoài.

Chính phủ Hàn Quốc quyết tâm nâng tỉ lệ dân số tham gia hoạt động kinh tế lên 70% vào năm 2016, và đây cũng là mục tiêu, tham vọng của mọi công dân Hàn Quốc. Hàn Quốc mới ban hành luật về tiền lương tối thiểu (năm 1986) và có hiệu lực thi hành ngày 1.1.1988. Mức lương tối thiểu năm 2013 là 5.210 won/giờ (tương đương lớn hơn 5USD), thời gian làm việc quy định theo tuần: 41 giờ/ tuần. Nói chung, những lao động có kỹ thuật, có thâm niên người Hàn Quốc có thể đạt 8.000 - 10.000USD/tháng làm việc. Các chuyên gia có thu nhập cao hơn nhiều lần mức lương trung bình trên. Lao động nhập cư từ các quốc gia chậm phát triển đến Hàn Quốc nhận mức lương thấp hơn nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Những lao động Việt Nam có nghề, được các chủ Hàn Quốc trả từ 1.000 - 2.000USD/tháng. Ở Hàn Quốc hiện có gần 1 triệu lao động nhập cư để bổ sung thỏa mãn cho nhu cầu vẫn tiếp tục tăng của công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp trang trại của xứ sở kim chi.