Kinh nghiệm cải tạo phạm nhân tại Brazil

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CATP) Để giúp đỡ nạn nhân và giới hạn nguy cơ báo thù, chính quyền tư pháp đã tổ chức thành công những cuộc gặp gỡ giữa tội phạm và người bị hại. Mục đích là giúp cho cả hai lật qua trang sử mới trong cuộc đời...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/20081230.85897/copy2_of_20081230.58655/20090318.33290.html