Kinh ngạc trước hiểu biết đáng nể của robot công dân Sophia

Sophia, robot đầu tiên được cấp quyền công dân khiến mọi người sửng sốt vì sự hiểu biết đáng nể khi đề cập tới hàng loạt vấn đề nóng trên thế giới.

VTC1