Kinh doanh xăng, dầu theo cơ chế thị trường

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Giá xăng, dầu thị trường thế giới thời gian qua liên tục giảm. Theo nhận định của một số nhà quản lý đây là điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh điều hành quản lý, kinh doanh xăng, dầu theo cơ chế thị trường.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=131057&sub=59&top=38