“Kinh doanh ngân hàng, trước hết phải an toàn”

    1 đăng lạiGốc

    Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đức Hưởng, Tổng giám đốc Ngân hàng Liên Việt trong cuộc trao đổi mới đây với chúng tôi...

      Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=9d8ef8ae596147&page=category