Kinh doanh không chỉ để làm giàu!

Đó là tâm sự của ông Đặng Phước Thành - Chủ tịch HĐQT CtY cổ phần Ánh Dương VN - Vinasun Corp. Suốt 12 năm qua Vinasun Corp đã có rất nhiều hoạt động từ thiện đối với xã hội.Chi tiết...