Kinh doanh bất động sản vẫn còn phải chờ

    Gốc

    Mặc dù Nghị định 153 đã ra đời, giới kinh doanh địa ốc vẫn còn phải chờ thêm những giải thích mới trước khi họ có thể hoạt động theo đúng Luật Kinh doanh bất động sản. ....

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2007/11/15/050244/4063