Kinh doanh bất động sản ở TP HCM có tín hiệu phục hồi

Tình hình kinh doanh bất động sản ở TP HCM có những dấu hiệu phục hồi, với doanh thu 2 tháng đầu 2024 ước đạt 42.300 tỷ đồng.

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/kinh-doanh-bat-dong-san-o-tp-hcm-co-tin-hieu-phuc-hoi-post286164.html