Kinh doanh bất động sản, HUT bất ngờ lãi lớn gần 140 tỷ đồng gấp 9,7 lần cùng kỳ

So với kế hoạch đề ra, HUT đã hoàn thành 78% kế hoạch sau 9 tháng đầu năm. Mảng kinh doanh bất động sản đã mang về khoản lãi gộp hơn 154 tỷ đồng trong quý III vừa qua.

Kinh doanh bất động sản, HUT bất ngờ lãi lớn gần 140 tỷ đồng gấp 9,7 lần cùng kỳ - Ảnh 1

CTCP Tasco (mã HUT-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với lợi nhuận tăng vọt gấp 9,7 lần cùng kỳ.

Nguyên nhân chính đến từ việc Tasco bất ngờ ghi nhận thêm hoạt động kinh doanh bất động sản. Mảng kinh doanh này đã mang về cho Tasco 581 tỷ đồng doanh thu và 154 tỷ đồng lãi gộp. Khoản lãi này chiếm 68% lãi gộp của doanh nghiệp này.

Hoạt động thu phí giúp 117 tỷ đồng, tăng 77,5 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu mảng xây dựng giảm mạnh. Doanh thu riêng quý III đạt 788 tỷ đồnh, gấp 4,5 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu cao gấp hơn 3 lần, lên 1.974 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính cũng tăng mạnh, góp thêm 16 tỷ đồng vào tổng doanh thu. Kết quả là lợi nhuận của Tasco tăng vọt so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 139 tỷ đồng, gấp 9,7 lần cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đầu năm tăng thêm 260 tỷ đồng lên 298 tỷ đồng. Với kết quả này, lợi nhuận 9 tháng đầu năm cao gấp 7,8 lần cùng kỳ và hiện đã hoàn thành 78% kế hoạch đề ra.

Kinh doanh bất động sản, HUT bất ngờ lãi lớn gần 140 tỷ đồng gấp 9,7 lần cùng kỳ - Ảnh 2

Tính đến quý III, tổng tài sản của Tasco đạt 8.459 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Phần lớn tài sản của Tasco hiện nay nằm ở tài sản dở dang dài hạn, là giá trị đầu tư dở dang tại các dự án.

Từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp này đã đầu tư thêm 777 tỷ đồng vào Dự án BOT 10 từ cầu Quán Toan (Hải Phòng) và cầu Nghìn (Thái Bình); Dự án đường Lê Đức Thọ (322 tỷ đồng),...

Kinh doanh bất động sản, HUT bất ngờ lãi lớn gần 140 tỷ đồng gấp 9,7 lần cùng kỳ - Ảnh 3