“Kinh đô” công nghệ thế giới hết thời?

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Silicon valley - trung tâm công nghệ cao của thế giới, là đại bản doanh của hàng ngàn tập đoàn công nghệ, là biểu tượng cho sự cách tân, phát triển không ngừng nhưng nay đang phải đối mặt với một nguy cơ bị các trung tâm công nghệ mới bỏ lại đằng sau.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2008/1/65199.cand