Kim Thành quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Báo Hải Dương
Gốc

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng đề nghị huyện Kim Thành xây dựng các chương trình, mô hình gắn kết doanh nghiệp với các trường nghề nhằm cung ứng nhân lực chất lượng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng đề nghị huyện Kim Thành xây dựng các chương trình, mô hình gắn kết doanh nghiệp với các trường nghề nhằm cung ứng nhân lực chất lượng.

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án phát triển nguồn nhân lực phát biểu kết luận buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án phát triển nguồn nhân lực phát biểu kết luận buổi làm việc

Ngày 29/8, Ban Chỉ đạo Đề án "Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030" (gọi tắt là Đề án phát triển nguồn nhân lực) kiểm tra, khảo sát việc triển khai đề án tại huyện Kim Thành.

Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo đề án yêu cầu huyện Kim Thành tích cực triển khai các nội dung đã xây dựng trong kế hoạch thực hiện; tập trung nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo thông qua phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; xây dựng các chương trình, mô hình gắn kết doanh nghiệp với các trường nghề để cung ứng nhân lực chất lượng, có kỹ năng nghề và tiếp cận nhanh với công nghệ mới. Trong quá trình triển khai cần phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tham mưu, chỉ đạo và triển khai các nội dung của đề án.

Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Dương góp ý các giải pháp thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực của huyện Kim Thành

Khẳng định lao động là "chìa khóa" để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phục hồi, phát triển sau dịch bệnh và khủng hoảng kinh tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo UBND huyện Kim Thành chỉ đạo các đơn vị, địa phương tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất khai thác nguồn lao động tại địa phương; làm tốt phân luồng học sinh THCS, THPT vào các trường nghề. Huyện quan tâm xây dựng nhà ở xã hội, các thiết chế văn hóa, thể thao để công nhân an cư, gắn bó với doanh nghiệp địa phương. Trong quá trình triển khai đề án, huyện có thể mạnh dạn điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu phù hợp thực tế địa phương. Các giải pháp thực hiện đề án không chỉ tập trung vào nhân lực của các doanh nghiệp mà cần quan tâm đến cả lực lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

Đại diện Ban Chỉ đạo Đề án phát triển nguồn nhân lực huyện Kim Thành nêu những khó khăn trong thực hiện đề án

Sau khi khảo sát tại Công ty TNHH Long Sơn ở xã Kim Xuyên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị công ty chủ động xây dựng dữ liệu nguồn nhân lực, dự báo nhu cầu nhân lực qua từng năm để không bị động trong tuyển dụng, tìm giải pháp tăng năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng và các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh khảo sát điều kiện làm việc của lao động tại Công ty TNHH Long Sơn

Huyện Kim Thành hiện có gần 700 doanh nghiệp, tạo việc làm cho hơn 40.000 lao động. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ của huyện đạt 31,6%.

Công ty TNHH Long Sơn chuyên sản xuất giày da xuất khẩu sang thị trường Mỹ, châu Âu… Công ty hiện có 650 công nhân, lao động với mức thu nhập bình quân 7 triệu đồng/tháng.

Lan Anh

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/kim-thanh-quan-tam-nang-cao-chat-luong-nguon-nhan-luc-352663.html