Kim Sơn coi trọng bồi dưỡng, phát triển Đảng trong quần chúng có đạo

Đồng chí Trần Xuân Trí - Người theo đạo Công giáo vừa được kết nạp Đảng năm 2010. Sau khi trở thành Đảng viên, anh cùng chi ủy giúp đỡ kết nạp thêm một Đảng viên gốc giáo vào Đảng và tạo nguôn thêm một quần chúng ưu tú là người có đaoj

Đạo Phật và Công giáo đã có mặt ở Kim Sơn từ lâu, với rất nhiều cơ sở thờ tự và tín đồ tôn giáo, chiếm khoảng 52% số dân toàn huyện. Huyện ủy xác định muốn phát huy được sức mạnh lớn nhất của nhân dân nói chung, và của bà con có đạo, cần tạo được niềm tin của nhân dân với Đảng bộ, chính quyền, vì vậy nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đặc biệt công tác phát triển Đảng trong đồng bào có đạo luôn là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy các cấp. Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh công tác kết nạp đảng đối với quần chúng có đạo đề ra và triển khai thực hiện từ tháng 8-2008, với mục tiêu, mỗi năm, toàn Đảng bộ huyện kết nạp Đảng từ 200 đảng viên trở lên, trong đó có hơn 40 đảng viên là người có đạo; hằng năm có thêm 10 - 15 chi bộ nơi có đồng bào theo đạo, có đảng viên là người có đạo, tiến tới năm 2015 có 100% chi bộ trong vùng có đông đồng bào theo đạo có đảng viên là người có đạo. Nghị quyết cũng đề ra một số nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cần thực hiện, trong đó nhấn mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của quần chúng có đạo về Đảng, về chính sách tôn giáo tín ngưỡng, chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy và đảng viên trong công tác kết nạp đảng viên mới và trong việc bố trí, sử dụng cán bộ là người có đạo... Hằng năm các tổ chức đảng xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu kết nạp cho các chi bộ, trong đó chú trọng kết nạp quần chúng ưu tú là người có đạo; chỉ đạo các tổ chức quần chúng, nhất là đoàn thanh niên làm tốt công tác giáo dục, lựa chọn đoàn viên, hội viên ưu tú giới thiệu với chi bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên trước hết có trách nhiệm giáo dục con em mình gương mẫu rèn luyện, phấn đấu vào Đảng. Đối với những xóm chưa có chi bộ, Đảng ủy xã giao cho chi bộ có điều kiện thuận lợi nhất phân công cấp ủy viên hoặc đảng viên chính thức có kinh nghiệm, tuyên truyền, giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng... Bí thư Đoàn Thanh niên xã Kim Mỹ - đồng chí Ngô Thượng Đại, một đảng viên trẻ là người công giáo cho biết, Kim Mỹ là xã nằm ở ven biển, có gần 88% số dân theo đạo Công giáo; số người trong độ tuổi sinh hoạt Đoàn là 1.775, trong đó thanh niên Công giáo chiếm 85%. Do đó việc đoàn kết, tập hợp thanh niên Công giáo là một trong những hoạt động chính của công tác Đoàn. Thanh niên Công giáo hiện nay tin tưởng vào sự lãnh đạo và công cuộc đổi mới của Đảng; có nhu cầu học tập nâng cao trình độ văn hóa; tích cực tham gia các hoạt động xã hội như làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi, giúp hộ nghèo cải tạo nhà ở... Nhiều hoạt động bổ ích như hội thi tìm hiểu 'Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại', Cuộc vận động 'Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh', 'Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích', phong trào thanh niên làm kinh tế giỏi, câu lạc bộ thanh niên theo ngành nghề sở thích... thu hút đông đảo thanh niên cả lương và giáo cùng tham gia. Từ đó, tạo cơ hội và điều kiện rèn luyện cho thanh niên và phát hiện những nhân tố tiêu biểu để giới thiệu, kết nạp Đảng. Đến nay, số lượng quần chúng ưu tú là người có đạo được kết nạp đảng tăng lên hàng năm, giảm dần số xóm không có đảng viên là người có đạo. Những đảng viên là người có đạo được kết nạp đã thật sự là hạt nhân tích cực, đầu tàu gương mẫu trong công tác. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư chi bộ Quỹ tín dụng cơ sở xã Hùng Tiến là một đảng viên gốc giáo, sinh ra trong gia đình công giáo yêu nước, anh thấy rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào công giáo. Ngày càng có nhiều giáo dân tham gia công tác xã hội, được thể hiện khả năng của mình và được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Hiện nay ở Hùng Tiến có một đồng chí cấp ủy xã là gốc giáo; 4/15 bí thư chi bộ và 9/14 trưởng xóm là người công giáo. Anh cho biết, về sinh hoạt tôn giáo, Đảng ủy và UBND xã luôn tạo điều kiện để giáo xứ, giáo hội tổ chức các lễ nghi tôn giáo; xây sửa nơi thờ tự. Trong hoạt động của quỹ tín dụng xã Hùng Tiến, Đảng ủy xã chỉ đạo dành sự ưu tiên cho đồng bào công giáo khi vay vốn phát triển kinh tế, nhờ đó, nhiều giáo dân đã thoát đói, nghèo. Tờ trình về việc xét, quyết định kết nạp đảng viên và chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức của Ban Tổ chức Huyện ủy Kim Sơn, đề nghị 18 hồ sơ, trong đó có năm trường hợp quần chúng ưu tú là người gốc giáo. Đảng ủy xã Định Hóa là một trong những cấp ủy thực hiện vượt chỉ tiêu được giao trong kết nạp đảng viên gốc giáo. Chỉ tiêu Huyện ủy giao cho Định Hóa năm 2010 là kết nạp bảy đảng viên, trong đó có một đảng viên gốc giáo, kết quả cuối năm đã kết nạp 10 đảng viên, vượt 43%, và ba đảng viên gốc giáo, vượt 200%. Đảng viên trẻ Trần Xuân Trí, người theo đạo Công giáo, công an viên xóm 10, xã Định Hóa, tâm sự: Được sự giúp đỡ nhiệt tình của cấp ủy, đoàn, hội, hiện nay có rất nhiều thanh niên công giáo ở địa phương mong muốn được sinh hoạt trong các tổ chức xã hội, được phấn đấu vào Đảng. Bản thân anh là Hội trưởng cựu quân nhân xóm, được đứng trong hàng ngũ của Đảng vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, do đó, anh thường xuyên tuyên truyền, động viên các gia đình Công giáo tạo điều kiện để con em phấn đấu. Hội cựu quân nhân xóm anh cũng vừa xét kết nạp Đảng cho một đồng chí là người Công giáo. Theo đồng chí Trần Văn Sớm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Định Hóa, dù rất cố gắng bằng nhiều giải pháp nhằm phát triển Đảng trong đồng bào công giáo và đã đạt những thành tích bước đầu, tuy nhiên trên địa bàn Định Hóa vẫn còn xóm 12 với 100% số dân theo đạo Công giáo chưa có đảng viên. Cái khó vẫn là công tác tư tưởng và tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và đảng viên được phân công theo dõi địa bàn. Phát triển Đảng tại xóm 12 cũng là mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ xã nhiệm kỳ này, do đó thực hiện nghị quyết Đảng bộ đề ra cần sự nỗ lực đồng bộ từ cấp ủy, các đoàn, hội và mỗi cán bộ, đảng viên.