Kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2022 đạt hơn 728 tỷ USD

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa từ đầu năm đến 15/12/2022 đạt 701,3 tỷ USD. Dự báo tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2022 sẽ đạt 728,9 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm đến 15/12/2022 đạt 355,821 tỷ USD, cũng là mức cao nhất so với cùng kỳ từ trước đến nay, cao hơn mức cả năm từ trước đến nay; tăng 11,2%, (tăng 38,2 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Tăng trưởng xuất khẩu đạt được ở cả 2 khu vực. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt quy mô cao hơn khu vực kinh tế trong nước (chiếm 74,6% tổng số so với 35,6%) và tăng cao hơn tốc độ chung (13,1% so với 11,2%) nhờ có nguồn vốn lớn hơn, kỹ thuật - công nghệ cao hơn, chi cho quảng cáo, tiếp thị lớn, có sự tiếp đỡ của các công ty, chi nhánh cùng hệ thống ở nước ngoài… và tận dụng tốt hơn ưu đãi thuế quan của các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết.

Tăng trưởng xuất khẩu đạt được ở 35/45 mặt hàng chủ yếu, trong đó có 11 mặt hàng có mức tăng trên 1 tỷ USD, cao nhất là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; tiếp đến là giày dép; dệt may; máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; điện thoại và linh kiện; thủy sản.

Cả nước có 36/45 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD, trong đó có 8 mặt hàng đạt trên 10 tỷ USD, gồm điện thoại và linh kiện; máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; dệt may; giày dép; gỗ và sản phẩm gỗ; thủy sản... Đó là những mặt hàng có kỹ thuật - công nghệ cao, những mặt hàng nông, lâm nghiệp - thủy sản mà Việt Nam có thế mạnh.

Nhập khẩu hàng hóa cũng đạt quy mô lớn nhất so với cùng kỳ từ trước đến nay, tăng 9,1%, (tăng 28,67 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021, trong đó khu vực kinh tế trong nước chiếm tỷ trọng 34,9%.

Tính từ đầu năm đến ngày 15/12/2022, nước ta xuất siêu 10,36 tỷ USD. Khu vực kinh tế trong nước tiếp tục nhập siêu với quy mô tuyệt đối và tỷ lệ nhập siêu lớn hơn cùng kỳ (tương ứng là 29,58 tỷ USD so với 25 tỷ USD và 32,5% so với 29,9%). Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục xuất siêu với quy mô tuyệt đối và tỷ lệ xuất siêu lớn hơn cùng kỳ (tương ứng là 39,94 tỷ USD so với 25,8 tỷ USD và 15,1% so với 9,7%).

Với giả thiết kim ngạch xuất nhập khẩu trong nửa sau của tháng 12 bằng với nửa đầu tháng 12 (xuất khẩu đạt 13,62 tỷ USD, nhập khẩu đạt 13,96 tỷ USD), thì kết quả cả năm 2022 về xuất khẩu, nhập khẩu, tổng xuất/nhập khẩu và xuất siêu như sau:

Xuất khẩu đạt 369,44 tỷ USD, tăng 9,9% (tăng 33,13 tỷ USD) so với năm 2021, cao hơn kế hoạch của Bộ Công thương (8%).

Nhập khẩu đạt 359,43 tỷ USD, tăng 8,2% (tăng 27,2 tỷ USD) so với năm 2021. Xuất siêu đạt 10 tỷ USD, cao gấp 2,5 lần năm 2021 và mục tiêu 2022 của Bộ Công thương.

Tổng kim ngạch xuất/nhập khẩu cả năm 2022 sẽ đạt 728,9 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.

Tuy đạt được kết quả tích cực, nhưng tình hình xuất nhập khẩu trong các tháng gần đây đang có xu hướng tăng chậm lại. Xu hướng này có thể còn kéo dài trong năm 2023.

Minh Nhung

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/kim-ngach-xuat-nhap-khau-nam-2022-dat-hon-728-ty-usd-d180997.html