Kim ngạch xuất khẩu thủy sản giảm 7%

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Theo Bộ NN&PTNT giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 3 ước đạt 300 triệu USD, đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản của quý I-2009 lên 744 triệu USD, nhưng vẫn giảm 7% so với cùng kỳ năm 2008.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/202595