Kim ngạch xuất khẩu tăng hơn 26,9%

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội 4 tháng đầu năm tăng 26,9% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó riêng xuất khẩu của các doanh nghiệp thuộc địa phương tăng hơn 36%.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/166602