Kim ngạch xuất khẩu sang Trung Đông tăng mạnh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo Trung Tâm Thông Tin Thương Mại - Bộ Công Thương, thị trường Trung Đông đang nổi lên là một khu vực nhiều tiềm năng đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=109768