Kim ngạch xuất khẩu năm 2008 đạt 58,6 tỷ USD

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Sáng 19-12, Bộ Công thương đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xuất khẩu 2008.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=33296