Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực có dấu hiệu nhích lên

Theo Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại, từ đầu tháng 2 đến nay, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng chủ lực đã có dấu hiệu nhích lên so với tháng 1, ước đạt trên 1,6 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm đến hết trung tuần tháng 2 ước đạt 5,365 tỷ USD, thấp hơn gần 5% so với cùng kỳ năm 2008, do kim ngạch xuất khẩu tháng 1 đã đạt quá thấp