Kim ngạch xuất khẩu cá tra, basa tăng 35%

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm cá tra, basa của Việt Nam từ đầu năm đến nay ước đạt hơn 700 triệu USD, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/226208/Default.aspx