Kim Long tích cực chăm sóc sức khỏe người dân

Triển khai thực hiên Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, xã Kim Long, huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) trong 4 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, trạm y tế đã tăng cường đầu tư, củng cố cơ sở vật chất.

Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ chăm sóc sức khỏe cho người tàn tật.

Đảm bảo tiêm phòng 100% cho trẻ em dưới 1 tuổi, phụ nữ mang thai và tư vấn dinh dưỡng cho trẻ. Tăng cường công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, khuyến khích người trong xã tham gia BHYT tự nguyện trên địa bàn từ năm 2015 đạt 75,52% đến năm 2016 đạt 81,0%. Hiện nay, tỷ lệ người dân trong xã tham gia BHYT là 9.174/11.188 người, đạt tỷ lệ 82%.

PV