Kim khí Tp.HCM sẽ phát hành thêm 5,2 triệu cổ phiếu

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Công ty Cổ phần Kim khí Tp.HCM (mã HMC-HOSE) sẽ điều chỉnh số lượng phát hành thêm từ 4 triệu cổ phiếu lên 5,2 triệu cổ phiếu...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=7c268858fefa48&page=category