Kiều bào chung sức xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững

Theo Ủy ban Nhà nước người Việt Nam ở nước ngoài, từ ngày 11-11 đến ngày 13-11 tại UBND TP.HCM và Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới với chủ đề “Kiều bào chung sức xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế”.

Kiều bào chung sức xây dựng TP.HCM phát triển nhanh, bền vững - Ảnh 1

Công chức Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục cho hành khách. Ảnh: Thu Hòa

Đây là hội nghị người Việt Nam trên toàn thế giới lần thứ ba sau hai hội nghị tổ chức lần đầu tiên năm 2009 và lần thứ hai năm 2012. Theo đó, hội nghị sẽ tập trung vào những vấn đề của TPHCM.

Ông Nguyễn Trường Nhân, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM cho biết, hiện nay có gần 5 triệu kiều bào đang sinh sống tại các nước.

Những năm qua, công tác vận động, thu hút người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho đất nước đã đạt nhiều kết quả tích cực. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, việc huy động mọi nguồn lực, trong đó có nguồn lực của kiều bào, đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước cũng như các địa phương, đặc biệt là TP.HCM, địa phương đầu tàu thúc đẩy kinh tế của cả nước lại càng có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình chuyển mình để hướng tới sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Hội nghị lần này sẽ huy động, phát huy trí tuệ chuyên gia, trí thức, doanh nhân kiều bào đóng góp, hiến kế, tìm giải pháp thiết thực, hiệu quả cho các vấn đề phát triển cấp bách cũng như lâu dài, bền vững của đất nước và TPHCM. Đưa TPHCM thành mô hình, cơ sở cho công tác vận động, xây dựng chính sách, huy động đóng góp của kiều bào và thúc đẩy hợp tác giữa kiều bào với các địa phương, nhất là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. TP.HCM là nơi tập trung đông đảo đội ngũ doanh nhân, chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư kinh doanh, đóng góp năng lực, trí tuệ cho sự phát triển chung của Thành phố và của cả nước.

Sẽ có 4 chuyên đề chính được thảo luận trong suốt ba ngày hội nghị, gồm: Kiều bào với các vấn đề phát triển bền vững của TP.HCM; Kiều bào với phát triển nguồn nhân lực của TP.HCM; Kiều bào với phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức của TP.HCM và Chuyên đề Kiều bào tham gia đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ của TP.HCM.

Lê Thu