Kiệt tác cồng chiêng đã bị biến dị

    Báo Người Lao Động
    1 đăng lạiGốc

    Hai năm sau ngày cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại, cồng chiêng Tây Nguyên chẳng những chưa khôi phục được vị trí của nó trong đời sống của đồng bào các dân tộc mà còn phát sinh nhiều hình thái biến dị.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/208240.asp