Kiếp này bạn sống vì điều gì

Kiếp này bạn sống vì tình yêu, gia đình, sự nghiệp hay tiền bạc vậy?

Kiếp này bạn sống vì điều gì - Ảnh 1

Quy tắc bói bài:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân: “Kiếp này mình sống vì điều gì".

3. Chọn một lá bài theo trực giác và xem đáp án.

Maruko (theo Inka)