Kiếp này bạn phải trả nợ ai

Kiếp này bạn phải trả nợ ân tình, nợ trách nhiệm cho nhiều người hay ngược lại, bạn đến để... thu nợ ^^.

Kiếp này bạn phải trả nợ ai - Ảnh 1

Quy tắc bói bài:

1. Nhắm mắt, giữ trạng thái tĩnh trong 30 giây.

2. Tự hỏi thầm bản thân "Kiếp này mình phải trả nợ ai".

3. Chọn một lá bài theo trực giác và click vào hình xem đáp án.

Maruko (theo Sohu)