KienLongBank: Tình hình tài chính 2012 có khả quan?

Mặc dù lợi nhuận sau thuế năm 2012 giảm 11.44% so với năm trước, nhưng tình hình tài chính của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienLongBank) có nhiều điểm sáng như nợ xấu giảm, cho vay và huy động đều tăng trưởng cao.

BCTC kiểm toán riêng lẻ 2012 của ngân hàng vừa công bố cho thấy, thu nhập lãi thuần năm 2012 tăng mạnh so với năm trước và chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt gần 1,074 tỷ đồng. Kế đến là hoạt động khác mang lại 59.5 tỷ đồng lợi nhuận, tăng đột biến so với 2011 chủ yếu từ đánh giá chênh lệch tài sản mang đi góp vốn. Các hoạt động khác vẫn khá kém.

Chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế của ngân hàng này sụt giảm 11.44%, đạt gần 348 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh 2012 của KienLongBank

Đvt: tỷ đồng

Nguồn: VietstockFinance

Tình hình cho vay và hoạt động của ngân hàng này tăng trưởng mạnh. Tính đến cuối năm 2012, số dư tiền gửi tăng 36.2% lên 11,137 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng 15.23%, lên 9,683.5 tỷ đồng. Trong đó, có 328.65 tỷ đồng nợ quá hạn trên 3 tháng và hơn 89 tỷ đồng nợ quá hạn đến 3 tháng.

Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2.85% xuống còn 2.54%, trong đó nợ có khả năng mất vốn chiếm gần 136 tỷ đồng trong tổng số 283 tỷ đồng nợ xấu.

Chất lượng nợ tại KienLongBank (Đvt : đồng)

Trong năm 2012, khoản đầu tư vào Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của KienLongBank tăng mạnh từ 50 tỷ lên 500 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo của ngân hàng này, tổng thu nhập cán bộ nhân viên năm 2012 khoảng 176.68 tỷ đồng, tăng gần 30 tỷ đồng so với năm 2011. Nhân viên tăng 132 người lên 1,500 người. Lương bình quân đạt khoảng 8.58 triệu đồng/người/tháng, nếu tính cả thu nhập khác sẽ trên 9.8 triệu đồng/người/tháng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2013 diễn ra vào ngày 25/04 tới, HĐQT ngân hàng sẽ báo cáo kết quả này đến với các cổ đông.

Thủy Tiên (Vietstock)

ffn