Kienlongbank đặt kế hoạch lợi nhuận 250 tỷ đồng và lên sàn UPCoM trong quý II/2017

Ngày 21/4, Kienlongbank đã tiến hành ĐHCĐ thường niên 2017 thông qua kế hoạch hoạt động 2017 và lộ trình đưa cổ phiếu lên sàn UPCoM trong quý II/2017.

Ngày 21/04/2017, tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Kienlongbank đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Cổ đông tham dự chiếm tỷ lệ 96,11% tổng số cổ phần của Kienlongbank.

Năm 2016, đa số các chỉ tiêu kinh doanh của Kienlongbank đều tăng trưởng ổn định, hoàn thành kế hoạch đề ra: Tổng tài sản đạt 30.451 tỷ đồng, tăng 20,26%, đạt 103,4% kế hoạch; tổng huy động vốn đạt 26.367 tỷ đồng, tăng 24,06%, đạt 103,4% kế hoạch; dư nợ tín dụng đạt 19.766 tỷ đồng, tăng 21,88%, đạt 101,56% kế hoạch; giảm tỷ lệ nợ xấu từ mức 1,13% xuống 1,06%; thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng hơn ba lần so với năm 2015; lợi nhuận trước thuế đạt 151,63 tỷ đồng, giảm 60 tỷ đồng, đạt 50,54% kế hoạch; mạng lưới hoạt động được mở rộng lên 117 đơn vị, tăng 14 đơn vị, đạt 100% kế hoạch.

Dù lợi nhuận năm 2016 không đạt như kế hoạch đề ra, nhưng Kienlongbank đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu quan trọng được giao, đảm bảo hoạt động an toàn, bền vững.

Về cổ tức 2016, theo ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch HĐQT Kienlongbank cho biết, nhằm bổ sung nguồn vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính, tuân thủ các giới hạn về an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và đáp ứng nhu cầu phát triển giai đoạn 2016 -2020, đồng thời dự kiến quý II/2017, cổ phiếu Kienlongbank sẽ giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM nên việc giữ lại cổ tức sẽ làm tăng giá trị sổ sách cổ phần của Kienlongbank, về dài hạn sẽ có lợi hơn cho cổ đông nên Kienlongbank sẽ không chia cổ tức trong năm 2016.

Kế hoạch lợi nhuận năm 2017 Kienlongbank đặt ra ở mức 250 tỷ đồng. Ngân hàng cho biết, tập trung duy trì, phát triển các phân khúc khách hàng truyền thống và có nhiều lợi thế như lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, bà con nông dân, tiểu thương, sản xuất - kinh doanh nhỏ lẻ.

Tổng tài sản đến cuối năm 2017 dự kiến đạt 36.500 tỷ đồng, tổng vốn huy động 32.500 tỷ đồng, dư nợ cho vay 24.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức 8%.

Hết quý I/2017, các chỉ số kinh doanh của Kienlongbank rất khả quan: Tổng tài sản tăng 5,8%, tổng huy động vốn tăng 7,15%, dư nợ cấp tín dụng tăng 10,04%, lợi nhuận trước thuế Kienlongbank đạt trên 72 tỷ đồng.

Thùy Vinh

Thùy Vinh