Kiện toàn nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội

Chiều 22-9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024, tổ chức hội nghị lần thứ 12 để kiện toàn nhân sự.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ, năng lực, điều kiện của cán bộ, Thành ủy đã điều động, chỉ định đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đến nhận công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; chỉ định tham gia làm Ủy viên Đảng đoàn, giới thiệu để hiệp thương, cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại hội nghị, 100% ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố nhất trí bầu bổ sung thay thế, kiện toàn Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024, đối với đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Ủy viên Đảng đoàn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và đồng chí Trần Thị Nhị Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Chủ tịch Hội Y học thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tặng hoa các đồng chí vừa được hiệp thương cử tham gia các chức danh trong Ban Thường trực.

Hội nghị cũng biểu quyết nhất trí hiệp thương cử đồng chí Trương Văn Nhung, Ủy viên Ủy ban, Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, tham gia Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội nghị hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, khóa XVII, nhiệm kỳ 2019-2024, đối với đồng chí Đặng Thị Phương Hoa với 100% đại biểu tán thành.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/kien-toan-nhan-su-uy-ban-mat-tran-to-quoc-viet-nam-thanh-pho-ha-noi-642764.html