Kiện toàn nhân sự MTTQ Thành phố Hà Nội

Chiều 22/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị lần thứ 12, thực hiện công tác kiện toàn nhân sự chủ chốt.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ, năng lực của cán bộ, Thành ủy chính thức điều động, chỉ định đồng chí Đặng Thị Phương Hoa, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đến nhận công tác tại Ủy ban MTTQ TP. Với 100% đại biểu tán thành, Hội nghị đã hiệp thương cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội nhiệm kỳ khóa 17 nhiệm kỳ 2019-2024 đối với bà Đặng Thị Phương Hoa. Hội nghị nhất trí bầu bổ sung thay thế, kiện toàn ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội đối với bà Trần Thị Nhị Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, Chủ tịch Hội Y học TP. Hà Nội. Đồng thời, biểu quyết nhất trí hiệp thương cử ông Trương Văn Nhung, Ủy viên Ủy ban, Trưởng ban Dân tộc Tôn giáo, tham gia Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khóa 17.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/kien-toan-nhan-su-mttq-thanh-pho-ha-noi-193864.htm