Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm (BCĐLN) trên cơ sở Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đã được thành lập từ tháng 3-2005. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng ban BCĐLN.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=144423&sub=62&top=39