Kiên quyết xử lý ô nhiễm tại các làng nghề

  Gốc

  Hôm nay (7/11), QH dành cả ngày làm việc để nghe báo cáo của Ủy ban Thường vụ QH và thảo luận tại hội trường về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các làng nghề.

  Chủ nhiệm UB Khoa học công nghệ và môi trường Phan Xuân Dũng cho biết, qua làm việc với 19 tỉnh, thành phố và khảo sát thực tế tại 15 khu kinh tế ven biển, 54 làng nghề, xem xét tài liệu của 58 địa phương, đoàn giám sát của QH nhận thấy công tác bảo vệ môi trường (BVMT) còn nhiều bất cập. Đầu tư hạn chế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về BVMT ở khu kinh tế còn thiếu và công tác thanh kiểm tra xử lý vi phạm về môi trường chưa nghiêm là những tồn tại cần sớm giải quyết.

  Theo báo cáo của đoàn giám sát, hiện nay vẫn phổ biến tình trạng lãnh đạo chỉ quan tâm tới kêu gọi đầu tư mà xem nhẹ việc BVMT, việc phân công, phân cấp chậm, chưa khoa học dẫn đến hiệu quả không cao. Đoàn giám sát cảnh báo: Trình độ công nghệ sản xuất tại các KKT chỉ ở mức trung bình sẽ dẫn đến hậu quả môi trường rất lớn trong tương lai và việc khắc phục hậu quả sẽ tốn kém. Đa số làng nghề hiện nay đều thiếu vốn, công nghệ sản xuất lạc hậu tiêu tốn nhiều sức lao động, năng lượng.

  Báo cáo trước QH, Chủ nhiệm UB KHCN và MT Phan Xuân Dũng đánh giá làng nghề đã góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn nhưng không ít làng nghề không chuyển kịp theo kinh tế thị trường. Một phần không nhỏ các làng nghề đã bị ô nhiễm đến mức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và cộng đồng dân cư. Các đề án xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề thường phân tán, thiếu trọng tâm, chậm triển khai.

  Đoàn giám sát cũng kiến nghị QH ra Nghị quyết về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các KKT, làng nghề, trong đó đề nghị QH cho tiếp tục giám sát với các KKT cửa khẩu, quốc phòng. Ngoài ra, rất cần có một quyết tâm chính trị lớn để xử lý môi trường tại các làng nghề gây ô nhiễm nghiêm trọng, đây là một vấn đề khó khăn và hết sức nhạy cảm.

  N.A

   Nguồn Giao Thông: http://giaothongvantai.com.vn/Desktop.aspx/Xa-hoi/Quoc-hoi/Kien_quyet_xu_ly_o_nhiem_tai_cac_lang_nghe/