Kiên quyết xử lý các tồn tại vi phạm về PCCC

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội
GốcHà Nội

Dự án chung cư 317 Trường Chinh hiện chưa được cơ quan cảnh sát PCCC nghiệm thu đủ điều kiện về PCCC. Theo quy định tại khoản 2 điều 17 Nghị định 79/2014, Dự án chung cư 317 Trường Chinh thuộc trường hợp phải được cơ quan cảnh sát PCCC kiểm tra nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào sử dụng.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/chi-tiet/kien-quyet-xu-ly-cac-ton-tai-vi-pham-ve-pccc-147727.htm