Kiên quyết loại bỏ sữa có mê-la-min

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Theo nhận định của một số chuyên gia y tế, sản phẩm sữa có chất Mê-la-min là do nguyên nhân chủ quan bởi chất này không tự sinh trong sữa. Chủ trương của Bộ Y tế: sẽ loại bỏ tối đa mặt hàng sữa, các sản phẩm từ sữa có Mê-la-min.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/182852