Kiên quyết loại bỏ chất thải nguy hại PCB

PCB (viết tắt của Polyclobyphenyl) - một chất hữu cơ khó phân hủy, được sử dụng nhiều trong các máy biến thế và tụ điện trong các hệ thống điện. Khi phát tán ra môi trường, PCB tiềm ẩn nguy hại, ảnh h...