Kiên quyết khắc phục tình trạng 'trên nóng, dưới lạnh', tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại các ngành và địa phương

Sáng 10-1, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Thanh Hóa (gọi tắt là BCĐPCTNTC) đã chủ trì phiên họp thứ 2 nhằm đánh giá tình hình công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên và các thành viên BCĐ dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng BCĐ PCTNTC tỉnh Thanh Hóa; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên BCĐ tỉnh.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến trình bày báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Báo cáo kết quả công tác PCTNTC năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, nêu rõ: Từ khi thành lập đến nay, BCĐPCTNTC đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 và kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, quy định và các văn bản pháp luật phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được triển khai đồng bộ; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Nhiều hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, đảng viên được phát hiện, xử lý. Công tác điều tra, truy tố, xét xử liên quan đến tội phạm tham nhũng chức vụ, nhất là những vụ việc, vụ án thuộc diện BCĐ theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kịp thời, nghiêm minh, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Qua đó răn đe, cảnh tỉnh, giáo dục, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã góp phần tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, BCĐ đã nghe tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án thuộc diện BCĐPCTNTC tỉnh theo dõi chỉ đạo; chương trình công tác của BCĐPCTNTC tỉnh năm 2023; chương trình kiểm tra, giám sát của BCĐPCTNTC tỉnh năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐPCTNTC tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận

hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐPCTNTC tỉnh Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Năm 2022, công tác PCTN, tiêu cực trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, rõ nét, nhất là kể từ khi BCĐ tỉnh được thành lập. Công tác PCTN, tiêu cực có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ hơn giữa PCTN, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên… Năm 2022, cơ quan Công an đã thụ lý điều tra 28 vụ, 60 bị can về các tội tham nhũng, tiêu cực; trong đó, khởi tố mới 15 vụ, 36 bị can (chủ yếu là các vi phạm trước đây, nay được các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý). Công tác phối hợp giữa các cơ quan có chức năng PCTN, tiêu cực được tăng cường, chặt chẽ hơn, nhất là trong việc phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các thành viên BCĐ dự hội nghị.

BCĐ tỉnh tuy mới được thành lập, thời gian hoạt động chưa nhiều, nhưng đã khẳng định được vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, tiêu cực và đạt được những kết quả quan trọng, rõ nét, nhất là việc chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận quan tâm. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã nêu cao tinh thần trách nhiệm chủ động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công… Bên cạnh việc đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐPCTNTC tỉnh Đỗ Trọng Hưng cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế trong công tác PCTN, tiêu cực đó là: Một số cấp ủy, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN, tiêu cực trên một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; đã xuất hiện hiện tượng một số cán bộ, công chức sợ sai, không dám làm hoặc làm cầm chừng ảnh hưởng đến giải quyết công việc… tiến độ xác minh, điều tra giải quyết một số vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực còn chậm; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng tiêu cực có lúc, có việc hiệu quả chưa cao.

Nhấn mạnh công tác PCTN, tiêu cực là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài, kiên quyết, kiên trì, không dừng, không nghỉ, cần phải quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐPCTNTC tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị các thành viên BCĐ cần lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực, các Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng BCĐ Trung ương tại các phiên họp của BCĐ, cuộc họp của Thường trực BCĐ Trung ương; chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định về kiểm soát quyền lực để PCTN, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án sau khi được Bộ Chính trị ban hành; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Hướng dẫn số 25- HD/BCĐTW ngày 1-8-2022 của BCĐ Trung ương về một số nội dung trong công tác phòng, chống tiêu cực, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo tiếp tục rà soát, khắc phục hoặc kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá; quy hoạch xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công; huy động và sử dụng các nguồn lực xã hội hóa; thực hiện tự chủ tài chính; giám định, định giá... và các lĩnh vực mà các đoàn kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử của Trung ương và của tỉnh đã kiến nghị, đề xuất; rà soát các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực, nhất là những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, như: Công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, mua bán, chuyển nhượng tài sản công; các dự án đầu tư công, mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách Nhà nước; huy động, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân; giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước; công tác cán bộ và những lĩnh vực có nhiều đơn thư khiếu kiện của công dân, phản ánh của báo chí; thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 389-CV/TU ngày 20-9-2021, Công văn số 552- CV/TU ngày 28-2-2022, Công văn số 793-CV/TU ngày 30-9-2022 và các Thông báo Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ tỉnh tại Phiên họp thứ Nhất của BCĐ, các cuộc họp của Thường trực BCĐ tỉnh; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu để xảy ra các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực trong ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị thuộc trách nhiệm phụ trách, quản lý (nếu có).

Các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ, Thường trực BCĐ tỉnh trực tiếp chỉ đạo xử lý, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, khẩn trương hoàn thành kết luận giám định, định giá phục vụ cho việc giải quyết, xử lý các vụ án, vụ việc; tiếp tục rà soát đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo để chỉ đạo, xử lý những vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; kiên quyết khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh", tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác PCTN, tiêu cực tại các ngành và địa phương; xử lý nghiêm minh, đồng bộ giữa kỷ luật đảng với xử lý kỷ luật hành chính, kỷ luật của đoàn thể và xử lý hình sự đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực theo đúng nguyên tắc “tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó”.

Chỉ đạo đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đấu tranh, khắc phục tình trạng sợ sai, không dám làm, làm việc cầm chừng, phòng thủ trong một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp. Phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ, các tổ chức thành viên, báo chí và Nhân dân trong công tác PCTN, tiêu cực.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐPCTNTC tỉnh Đỗ Trọng Hưng cũng đề nghị các đồng chí thành viên BCĐ trên cơ sở Quyết định phân công nhiệm vụ và Chương trình công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của BCĐ, chủ động xây dựng kế hoạch công tác cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa bàn, lĩnh vực được phân công phụ trách chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao; kịp thời báo cáo Thường trực BCĐ những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình chỉ đạo thực hiện.

Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/kien-quyet-khac-phuc-tinh-trang-tren-nong-duoi-lanh-tao-chuyen-bien-manh-me-hon-trong-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-tai-cac-nganh-va-dia-phuong/177013.htm