Kiện "nhà tài trợ" Giải taekwondo tuyển chọn Olympic ra tòa

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND- Cuối năm 2007, Liên đoàn taekwondo Việt Nam (VTF) đã ký hợp đồng tài trợ với Tập đoàn Basownn Hồng Công trị giá 200 nghìn USD tài trợ tổ chức Giải tuyển chọn Olympic khu vực châu Á tại TP Hồ Chí Minh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126211&sub=136&top=46