Kiến nghị xem xét việc chi tiền ngân sách cho đội bóng

Báo cáo thẩm tra, Ban Kinh tế-Ngân sách đề nghị HĐND xem xét việc Cần Thơ chi ngân sách 19,5 tỉ đồng cho đội bóng hằng năm vì nội dung chi không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Nhà nước.

Trong ngày họp đầu tiên của kỳ họp thứ 7 HĐND TP Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, UBND TP Cần Thơ đã có tờ trình HĐND về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2018.

Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra tại kỳ họp

Theo đó năm 2018, thành phố dự toán tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 11.076.000 triệu đồng, giảm 2,88% so ước thực hiện năm 2017; tổng thu ngân sách địa phương là 11.049.112 triệu đồng; tổng chi ngân sách địa phương là 11.891.512 triệu đồng

Về kế hoạch vay trả nợ thì trong năm 2018 tổng số chi trả nợ gốc các khoản vay của thành phố là 207.549 triệu đồng, tổng mức vay là 1.022.200 triệu đồng.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế-Ngân sách nhận thấy quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2018, việc phân bổ dự toán thu và phân bổ dự toán chi cho các thành phố và các quận, huyện được thực hiện phù hợp với chỉ tiêu Trung ương giao.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, trong đó có sắp xếp tăng các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 16. Tờ trình UBND có báo cáo kết quả chuyển đổi chín đơn vị từ loại hình tự đảm bảo loại hình chi thường xuyên sang tự đảm báo chi thường xuyên thuộc lĩnh vực y tế và giảm dự toán chi hỗ trợ từ ngân sách đối với một số đơn vị thuộc lĩnh vực đào tạo chưa chuyển đổi loại hình với tổng số tiền là 103 tỉ đồng.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu nhận xét việc thực hiện Nghị định 16 chưa đồng bộ chưa thực hiện tổng thể đối với các sự nghiệp công lập trên địa bàn, đặc biệt là các sự nghiệp công lập thuộc sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Theo Nghị đinh 141, quy định đến năm 2018 các đơn vị này phải tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp và chi phí quản lý, chỉ chưa tính chi phí khấu hao tài sản cố định nhưng thành phố chưa có kết quả tự chủ đối với các đơn vị thuộc lĩnh vực này.

Vì thế Ban Kinh tế-Ngân sách đề nghị thành phố cần tổng hợp và báo cáo HĐND cụ thể kết quả cắt giảm kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên đối với tất cả đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố. Bên cạnh đó, trong điều kiện giảm chi thường xuyên các đơn vị sự nghiệp công lập phải tích cực xây dựng lộ trình tự chủ tài chính.

Ban Kinh tế-Ngân sách cũng cho biết có nhiều ý kiến chưa đồng tình về chính sách thành phố chi cho đội bóng đá hằng năm là 19,5 tỉ đồng. Bởi đội bóng đá thuộc loại hình câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp là doanh nghiệp thể thao do công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cần Thơ thành lập.

Việc thành phố dành kinh phí Nhà nước chi cho đội bóng đá hằng năm là chưa phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Thể dục thể thao và Luật Ngân sách Nhà nước. Vì thế, Ban Kinh tế ngân sách đề nghị HĐND xem xét và ra quyết định đối với nội dung chi này vì nó không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Nhà nước.

HẢI DƯƠNG