Kiến nghị về phúc lợi xã hội và người tàn tật

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ) - “Diễn đàn là cơ hội thảo luận công khai về các vấn đề về an sinh xã hội và phát triển cũng như những thách thức trong khu vực. Các nước ASEAN sẽ chia sẻ kinh nghiệm và những bài học, các biện pháp thực hành cũng như đưa ra các khuyến nghị cho các hành động trong tương lai ở cấp quốc gia và khu vực”.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/209013.asp