Kiến nghị thu hồi một dự án trồng mía

(PL)- Ngày 16-4, một nguồn tin cho biết Thanh tra tỉnh Bình Thuận đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh ra quyết định thu hồi chủ trương đầu tư dự án phát triển vùng mía nguyên liệu và thu hồi hơn 400 ha đất mà UBND tỉnh đã cho Công ty TNHH Thuận Phước thuê.

Từ lúc lập dự án đến nay, Công ty Thuận Phước đã thiếu tích cực trong việc tập trung đầu tư dự án, diện tích trồng mía giảm sút dần qua các năm, từ 184 ha năm 2008 giảm xuống còn 31,2 ha năm 2010 và 11 ha năm 2011, đến năm 2012 thì không còn diện tích trồng mía. Với hơn 400 ha đất mà Nhà nước cho thuê, công ty này sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả. Cụ thể, công ty đã bỏ hoang hóa gần 250 ha; để đất bị lấn chiếm hơn 40 ha và cho thuê, cho mượn, hợp tác trồng mì 67 ha, trồng bắp 13 ha và trồng thanh long hơn 7 ha…

PHƯƠNG NAM