Kiến nghị thu hồi hơn 21 tỷ đồng, 64ha đất

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã điều chỉnh chương trình kế hoạch công tác năm 2009, trong đó có bổ sung việc nắm tình hình thực hiện một số giải pháp kích cầu, chống suy giảm kinh tế của Chính phủ, nhằm phát hiện kịp thời những bất cập, vi phạm trong lĩnh vực này. Phó Tổng TTCP Mai Quốc Bình cho biết như vậy tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 3-6 tại Hà Nội.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/209249