Kiến nghị thành lập tổ chức CĐ ở nước có đông lao động VN

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    (NLĐ)- Tại Hà Nội, ngày 29-4, Tổng LĐLĐ VN và Bộ LĐ-TB-XH tổ chức hội nghị liên tịch đánh giá kết quả công tác phối hợp năm 2007 và xây dựng chương trình phối hợp công tác năm 2008

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/xuat-khau-lao-dong/223134.asp