Kiến nghị TCT Đường sắt nộp về ngân sách hơn 131 tỷ đồng

Cho ý kiến về kết luận thanh tra tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) của Thanh tra Chính phủ, trong văn bản mới đây báo cáo Văn phòng Chính phủ để trình Thủ tướng, Bộ Tài chính đề nghị giữ nguyên kết luận của Thanh tra Chính phủ, yêu cầu Tổng công ty này nộp vào NSNN số tiền gần 131,3 tỷ đồng.

Khu đất vàng 80 Lý Thường Kiệt. Ảnh Internet.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị giữ nguyên kết luận của Thanh tra Chính phủ, yêu cầu Tổng công ty ĐSVN thực hiện thu nộp vào NSNN số tiền là 131.283,32 triệu đồng, gồm: Bổ sung thuế Thu nhập doanh nghiệp và các khoản thu chi sai chế độ của Tổng công ty ĐSVN và công ty thành viên số tiền là 124.161,81 triệu đồng; Khoản phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt của CTCP Gang thép Thái Nguyên (2010 - 2013) số tiền là 1.185 triệu đồng; Khoản Công ty QLĐS Hà Thái thu phí bảo trì đường sắt của CTCP Gang thép Thái Nguyên sai quy định số tiền là 1.153 triệu đồng; Các khoản nghiệm thu thanh toán theo thiết kế, dự toán tính sai số tiền là 3.721,59 triệu đồng; Các khoản thanh toán chi phí khác sai theo mức phân chia nhỏ gói thầu số tiền là 1.061,92 triệu đồng.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty ĐSVN và một số đơn vị thành viên. Tại bản kết luận này, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính "xem xét để xử lý các khoản tiền có sai phạm theo kết luận thanh tra tổng số 131.283,32 triệu đồng phù hợp với thực tế có tính khả thi".

Theo Bộ Tài chính, các số liệu và nội dung nêu tại Kết luận thanh tra số 2222/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại Tổng công ty ĐSVN và một số đơn vị thành viên là kết luận về những sai phạm của giai đoạn năm 2010 - 2013, không ảnh hưởng đến thời điểm kiểm tra năm 2014 cũng như thời điểm kết luận năm 2016 nên số liệu tại Kết luận thanh tra số 2222/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ sẽ là không thay đổi.

Do đó, Bộ Tài chính báo cáo Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng cần giữ nguyên kết luận của Thanh tra Chính phủ và yêu cầu Tổng công ty ĐSVN thực hiện thu nộp vào Ngân sách Nhà nước số tiền 131,3 tỷ đồng nói trên.

Liên quan đến phương án sử dụng đất tại 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu, Hà Nội của Tổng công ty ĐSVN, Bộ Tài chính kiến nghị, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có hình thức xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH Hà Thành để thành lập pháp nhân mới là Công ty TNHH hai thành viên Khách sạn thương mại Sài Gòn khi chưa thực hiện đúng chỉ đạo của Bộ GTVT và thực hiện không đúng quy định.

Tổng công ty ĐSVN phải có trách nhiệm xây dựng phương án đầu tư khai thác hiệu quả, đúng quy định pháp luật, đúng quy trình thủ tục, không gây thất thoát NSNN đối với cơ sở vật chất, tài sản tại số 80 Lý Thường Kiệt và số 22 Phan Bội Châu, TP Hà Nội.

Trường hợp, Tổng công ty không có nhu cầu sử dụng hoặc có phương án sử dụng không hiệu quả thửa đất số 80 Lý Thường Kiệt và số 22 Phan Bội Châu và tài sản gắn liền với đất thì giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội để báo cáo Thủ tướng có phương án xử lý.

Trước đó, trong Kết luận số 2222/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ, cơ quan này đã đề xuất Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Hà Nội rà soát, lập phương án sử dụng khu đất tại 80 Lý Thường Kiệt và 22 Phan Bội Châu, TP Hà Nội đảm bảo yêu cầu có hiệu quả, đúng pháp luật, không để thất thoát lãng phí tài sản Nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ và cơ quan liên quan khẩn trương bổ sung, hoàn thiện các quy định về góp vốn bằng đất thuê của Nhà nước và tài sản gắn liền với đất thuê.

Hồng Vân