Kiến nghị tăng thuế xuất phôi thép lên 30%

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Tổng công ty Thép Việt Nam vừa tiếp tục có văn bản kiến nghị tăng mức thuế suất thuế xuất khẩu phôi thép lên mức 30%...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=0808&home=detail&id=3a95842008610c&page=category