Kiến nghị sửa đổi mẫu giấy khai sinh

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    1 đăng lạiGốc

    Trong đợt triển khai rà soát thủ tục hành chính vừa qua, hầu hết các quận huyện trên địa bàn TP đều có ý kiến đề nghị UBND TP kiến nghị Trung ương sửa đổi những thông tin về mẫu giấy khai sinh theo Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch để phù hợp với tình hình thực tế.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2007/10/123343