Kiến nghị sớm hoàn thiện tiền lương tối thiểu

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    UBND TP.HCM vừa kiến nghị các cơ quan nhà nước có liên quan sớm hoàn thiện, thống nhất lộ trình tiền lương tối thiểu nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

    UBND TP.HCM cho rằng mức lương tối thiểu hiện nay chưa tạo “đường vạch an toàn” cho người lao động khi chi phí sinh hoạt tối thiểu trên thực tế cao hơn rất nhiều, nặng hình thức, chưa tính đến việc áp dụng cụ thể cho từng ngành, nhất là với những ngành đặc thù, môi trường nguy hiểm, độc hại. Theo TP.HCM, định hướng chung của việc áp dụng chính sách tiền lương tối thiểu là ngày càng phải thể hiện quan điểm từng bước mở rộng quyền tự chủ cho doanh nghiệp tự thỏa thuận tiền lương với người lao động. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cần đẩy nhanh xây dựng lộ trình thống nhất mức lương tối thiểu, xác định cơ chế bình đẳng trong kinh doanh giữa các thành phần, phù hợp với kinh tế thị trường và các yêu cầu của WTO. Nhà nước cần luật hóa tiền lương tối thiểu theo cơ chế thị trường trên cơ sở tôn trọng sự thỏa thuận giữa chủ doanh nghiệp với người lao động, xây dựng hệ thống thang bảng lương rõ ràng.

    Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/chinh-tri/view.aspx?news_id=266264