Kiến nghị nhập 100% đường thô theo hạn ngạch

Hiệp hội Mía đường VN (VSSA) vừa có kiến nghị lên Thủ tướng 3 vấn đề liên quan đến nhập khẩu đường thô theo hạn ngạch thuế quan.

Kiến nghị nhập 100% đường thô theo hạn ngạch - Ảnh 1

Cụ thể, kiến nghị Chính phủ giao cho Bộ Công thương ban hành cơ chế chính thức và thực hiện đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, kiến nghị tổ chức đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan năm 2017 trong quý 1/2017 và kiến nghị đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan 100% là đường thô. Theo lý giải của VSSA, việc đấu giá sớm nhằm tạo thế chủ động cho các cơ quan quản lý bộ, ngành trong điều hành cung - cầu đường, giúp các thương nhân chủ động về kế hoạch nhập khẩu và sản xuất.

Cho phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan 100% đường thô sẽ góp phần tiết kiệm ngoại tệ, bởi giá đường tinh luyện nếu nhập khẩu, so với giá đường thô, thường chênh nhau từ 100 - 120 USD/tấn. Tính toán của VSSA cho thấy, trong năm nay, phiên đấu giá quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 85.000 tấn đường (trong đó có 45.000 tấn đường tinh luyện). Nếu số đường tinh luyện được chuyển sang nhập đường thô sẽ tiết kiệm được khoảng 4,5 - 5,4 triệu USD.

Ng.Nga