Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước có hướng dẫn giải ngân gói 30.000 tỉ đồng

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa gửi văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giải quyết 2 vấn đề.

Thứ nhất là việc tiếp tục triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng. Gói này lẽ ra kết thúc vào ngày 31.3 nhưng ngày 30.3, Chính phủ cũng có Nghị quyết 23/NQ-CP chỉ đạo tiếp tục triển khai gói 30.000 tỉ đồng với lãi suất ưu đãi đến khi nào giải ngân hết.

Tuy nhiên, cho đến nay NHNN vẫn chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 23 để các NHTM có căn cứ thực hiện và người vay yên tâm. Vì vậy, HoRea đề nghị NHNN nhanh chóng có hướng dẫn để các doanh nghiệp và người vay yên tâm.

Thứ hai là về định hướng sửa đổi Thông tư 36. Trước đó, NHNN đã đưa ra dự thảo chỉnh sửa các quy định về tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 60% và tỷ lệ trích lập dự phòng 150%. Tuy nhiên, theo HoREA, cần có lộ trình phù hợp với từng nhóm đối tượng, phù hợp với thông lệ quốc tế, bảo đảm an toàn hệ thống của các tổ chức tín dụng.

Hiệp hội đề nghị nếu sửa đổi điều 5 Thông tư 36 thì cho phép tổ chức tín dụng được sử dụng 50% nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn, và đề nghị vẫn xếp các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản vào nhóm tài sản có hệ số rủi ro 150% như hiện nay.

Quy định có hiệu lực vào thời điểm thích hợp nhất (có thể sau năm 2017) để các bên liên quan có lộ trình, chủ động điều chỉnh hoạt động của mình thì hợp lý hơn và không gây sốc cho thị trường.

Mai Ka