Kiến nghị lấy đất sân bay Long Thành làm cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Ngày 2/3, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương cho phép thu hồi vật liệu san lấp tại khu vực quy hoạch nhà ga T3, sân bay Long Thành giai đoạn 2 để tạo nguồn đất đắp triển khai cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/kien-nghi-lay-dat-san-bay-long-thanh-lam-cao-toc-bien-hoa-vung-tau-112717.htm