Kiến nghị kiểm soát chặt nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi

    VNEWS
    12 liên quanGốc

    Hội Chăn nuôi Việt Nam gửi văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ, ngành kiểm soát chặt nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi trong bối cảnh nhiều sản phẩm chăn nuôi trong nước phải bán dưới giá thành sản xuất, khó tiêu thụ.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/kien-nghi-kiem-soat-chat-nhap-khau-san-pham-chan-nuoi-14790.htm