Kiến nghị không giảm 10% biên chế trong lĩnh vực y tế, giáo dục

Thực hiện Nghị quyết số 19 (ngày 25/10/2017) của Ban chấp hành Trung ương Đảng, ngành giáo dục và y tế ở Quảng Nam đã nỗ lực đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tuy nhiên, thực tế triển khai việc sáp nhập, tinh giảm biên chế đã nảy sinh nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ.

Giai đoạn 2018-2023, ngành y tế Quảng Nam đã sáp nhập 23 đơn vị công lập thuộc tuyến huyện và tỉnh. Tuyến xã giảm 11 đơn vị do không phát huy hiệu quả. Dù sáp nhập nhiều đơn vị nhưng việc tinh giảm biên chế khó thực hiện vì nơi nào có bệnh nhân nơi đó phải có nhân viên y tế.

Tương tự, đến năm 2023, Quảng Nam có 725 trường học, giảm 57 đơn vị so với năm 2017. Tỉnh này cũng giảm 20 đơn vị và sáp nhập 6 cơ sở giáo dục sự nghiệp.

Báo cáo Đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi giám sát vừa qua, lãnh đạo sở này cho biết, việc tinh giảm biên chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập khó thực hiện do số lượng học sinh tăng nên khó giảm số lượng trường học, giáo viên. Do đó, Sở Y tế, GD-ĐT kiến nghị không giảm 10% biên chế như quy định hiện hành.

Ông Dương Văn Phước, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam cho rằng, chủ trương sáp nhập, kiện toàn các đơn vị công lập đã đem lại nhiều kết quả tích cực, góp phần tiết kiệm nguồn chi thường xuyên và nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ viên chức. Liên quan đến đề xuất của lãnh đạo các sở, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đồng tình và sẽ tổng hợp để kiến nghị Trung ương xem xét, quyết định.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Đoàn Nguyên - Lê Quang

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/kien-nghi-khong-giam-10-bien-che-trong-linh-vuc-y-te-giao-duc-212292.htm